Grono pedagogiczne

Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Gołąb
Wicedyrektor Szkoły

mgr Aleksandra Janik-Mendel

Kierownik świetlicy

mgr Grzegorz Wojtyczka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Małgorzata Adamska
mgr Marta Dudzik
mgr Bogna Gerlach
mgr Katarzyna Frąckowiak
mgr Agnieszka Jeleń

mgr Agata Molek

mgr Daria Robaszkiewicz-Dzida

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

mgr Monika Berke – język polski/wos
mgr Barbara Gołąb – historia
mgr Bożena Grudzień – język polski
mgr Iwona Kociemba – język polski
mgr Aleksandra Janik-Mendel – język polski/wos
lic.Mateusz Szymański – historia

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

mgr Beata Brandenburg – chemia/matematyka
mgr Urszula Ryś-Sowińska – geografia
mgr Zofia Jendryczko – przyroda/biologia/WDŻ
mgr Anna Kuzior – matematyka
mgr inż. Anna Kruczalok– matematyka/fizyka/chemia
mgr Marek Śliwiński – geografia/przyroda

JĘZYKI OBCE

mgr Agnieszka Glińska – język niemiecki
mgr Justyna Kenig – język francuski
mgr Paweł Krasnopolski – język angielski
mgr Aleksandra Ochab – język angielski
mgr Tomasz Sopolski – język angielski

PRZEDMIOTY TECHNICZNE I ARTYSTYCZNE

mgr Marzanna Broszczyk – Matwij – technika/informatyka/EDB
mgr Martyna Górny – technika
mgr Barbara Krause – informatyka/muzyka
mgr Magdalena Krzywda-Krzysteczko – muzyka/plastyka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Karolina Korzyniec
mgr Adam Peczyński
mgr Krzysztof Pytlik

BIBLIOTEKA

mgr Barbara Kopczyńska

ŚWIETLICA

mgr Grzegorz Wojtyczka
mgr Justyna Kenig
mgr Agata Oracz
mgr Izabela Wawrzynek

lic. Małgorzata Mucha
mgr Urszula Wrótniak

mgr Karolina Fąderska

mgr Tomasz Sopolski

mgr Barbara Krause

RELIGIA I ETYKA

mgr Barbara Frąckowiak – religia
mgr Piotr Mroczkowski–religia
mgr Anna Szkopek – etyka

PEDAGOG I PSYCHOLOG, LOGOPEDA,DORADCA ZAWODOWY

mgr Anna Toborek – pedagog
mgr Beata Szaflik – Sprung – psycholog
mgr Agnieszka Zasada–logopeda
mgr Marzanna Broszczyk–Matwij – doradca zawodowy

SPECJALIŚCI – TERAPEUCI

mgr Małgorzata Adamska – rewalidator
mgr Monika Berke – rewalidator
mgr Barbara Gołąb – rewalidator
mgr Marta Dudzik – terapeuta pedagogiczny

mgr Agnieszka Jeleń – terapeuta pedagogiczny, rewalidator

mgr Beata Morcinek –  nauczyciel wspomagający
mgr Agata Molek – rewalidator
mgr Agata Oracz – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Justyna Kenig – nauczyciel wspomagający

mgr inż. Anna Kruczalok – rewalidator
mgr Daria Robaszkiewicz- Dzida – rewalidator
mgr Ewa Sękala – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Beata Szaflik-Sprung – rewalidator i psycholog

mgr Ewa Sękala – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Anna Toborek – rewalidator i terapeuta pedagogiczny
mgr Agnieszka Zasada– rewalidator i logopeda

mgr Beata Woźniak – rewalidator, nauczyciel wspomagający

mgr Urszula Wrótniak – rewalidator