Wynajem sal

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.269.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek

informujemy, że w naszej szkole można wynająć:

  • salę gimnastyczną dużą – koszt 1h – 60 zł+ VAT (8% lub 23%)
  • 2 sale gimnastyczne niepełnowymiarowe – koszt 1h – 40 zł +VAT (8% lub 23%)
  • salę lekcyjną – koszt 1h – 30zł +VAT (23%)
  • salę lekcyjną z rzutnikiem i ekranem – koszt 1h – 40 zł + VAT (23%)

Podanie o wynajem należy przesłać na adres mail sekretariat@sp10.pl z zaznaczeniem dni wynajmu, godzin oraz charakteru i celu wynajmu (zarobkowy lub inny). Po otrzymaniu podania i w miarę możliwości logistycznych, szkoła kontaktuje się w celu omówienia szczegółów.