Terminy

EGZAMINY – TERMINY 2020/2021

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Termin główny: maj.
Termin dodatkowy: czerwiec.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY BĘDZIE PRZEPROWADZANY W CIĄGU 3 DNI

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU*
25 maja 2021 (wtorek), godzina 9.00 język polski 120 minut
26 maja 2021 (środa), godzina 9.00 matematyka 100 minut
27 kwietnia 2020 (czwartek), godzina 9.00 język obcy 90 minut
90 minut

*czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dodatkowe terminy

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU*
16 czerwca 2021 (środa), godzina 9.00 język polski 120 minut
17 czerwca 2021 (czwartek), godzina 9.00 matematyka 100 minut
18 czerwca 2021 (piątek), godzina 9.00 język obcy 90 minut
90 minut

*czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.