Zebrania

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2020/2021
I półrocze
09.09.2020 zebranie organizacyjne – szkolne dokumenty i wymogi/plan wycieczek/program i plan wychowawczy klasy
21.10.2020 konsultacje indywidualne
09.12.2019 tematyka ustalona z wychowawcą /poinformowanie o aktualnych wynikach w nauce
27.01.2021 – przeniesione na 03.02.2021 podsumowanie I półrocza, poinformowanie o wynikach w nauce i ocenie zachowania, tematyka ustalona  z wychowawcą
KONIEC I PÓŁROCZA – 29 STYCZNIA 2021r.
II półrocze
10.03.2021 tematyka wybrana z wychowawcą/ analiza wyników nauczania, wyniki egzaminów próbnych,
21.04.2021 Klasy 1-7 – konsultacje indywidualne, klasa 8 – szkolenie dla Rodziców w związku z egzaminami i rekrutacją do szkół ponadpodstawowych
19.05.2021 podsumowanie roku szkolnego, poinformowanie o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych i ocenie zachowania, tematyka ustalona z wychowawcą