Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2023/2024

1. KLUB MŁODEGO ODKRYWCY – mgr inż. Anna Kruczalok
2. KLUB MŁODEGO BADACZA – mgr Zofia Jendryczko
3. AKADEMIA MŁODEGO SMAKOSZA – mgr Marzanna Broszczyk – Matwij
4. BUDUJEMY – KODUJEMY – mgr Barbara Krause i mgr Urszula Wrótniak
5. KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO – mgr Paweł Krasnopolski
6. KÓŁKO MATEMATYCZNE – mgr Anna Kuzior
7. KÓŁKO JĘZYKA POLSKIEGO – mgr Bożena Grudzień i mgr Monika Berke
8. KÓŁKO JĘZYKA FRANCUSKIEGO – mgr Justyna Kenig
9. „POZNAJ SZACHY” – mgr Daria Robaszkiewicz – Dzida
10. AKADEMIA UCZENIA SIĘ – mgr Beata Szaflik – Sprung
11. SZKOLNY WOLONTARIAT – mgr Agata Oracz

ponadto w ramach zajęć świetlicowych dzieci uczestniczą w zajęciach kreatywnych, nauki języka migowego, zajęciach plastycznych, zajęciach manualnych (nauka szycia ręcznego), zajęciach rekreacyjnych, zajęciach muzyczno – tanecznych, zajęciach komputerowych itd.