Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

Rodzice nie muszą obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, także w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju. Ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich.

W tym roku została wybrana ponownie oferta Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk, wysokość składki wynosi 38,50 zł przy kwocie ubezpieczenia 12.000 zł i bardzo rozbudowanym zakresie ubezpieczenia. Szczegóły dotyczące zakresu świadczeń oraz OWU dostępne są na szkolnym BIP oraz w sekretariacie i u wychowawcy.

Przygotujcie Państwo nr i serię Polisy, kliknijcie i zgłoście szkodę: