Grono pedagogiczne

Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Gołąb
Wicedyrektor Szkoły

mgr Aleksandra Janik-Mendel

Kierownik świetlicy

mgr Grzegorz Wojtyczka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Barbara Knopek
mgr Marta Bortnowska
mgr Beata Morcinek
mgr Bogna Gerlach
mgr Katarzyna Frąckowiak
mgr Izabela Wawrzynek
mgr Barbara Knopek
mgr Agata Molek
mgr Marcelina Dyla
mgr Agnieszka Jeleń
mgr Agata Molek
mgr Daria Robaszkiewicz-Dzida

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

mgr Monika Berke – język polski/wos
mgr Barbara Gołąb – historia
mgr Bożena Grudzień – język polski
mgr Justyna Ryś – język polski
mgr Aleksandra Janik-Mendel – język polski/wos
lic.Mateusz Szymański – historia

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

mgr Zofia Jendryczko – przyroda/biologia/WDŻ
mgr Anna Kuzior – matematyka
mgr inż. Anna Kruczalok– matematyka/fizyka/chemia
mgr Marek Śliwiński – geografia/przyroda

JĘZYKI OBCE

mgr Agnieszka Glińska – język niemiecki
mgr Justyna Kenig – język francuski
mgr Paweł Krasnopolski – język angielski
mgr Aleksandra Ochab – język angielski
mgr Tomasz Sopolski – język angielski

PRZEDMIOTY TECHNICZNE I ARTYSTYCZNE

mgr Marzanna Broszczyk – Matwij – technika/informatyka/EDB
mgr Barbara Krause – informatyka/muzyka
mgr Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot – plastyka
mgr Magdalena Krzywda-Krzysteczko – muzyka/plastyka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Karolina Korzyniec
mgr Sebastian Rosek
mgr Krzysztof Pytlik

BIBLIOTEKA

mgr Barbara Kopczyńska

ŚWIETLICA

mgr Grzegorz Wojtyczka
mgr Justyna Kenig
mgr Urszula Wrótniak
mgr Nikola Ruszkowicz
mgr Oksana Tsviakh
mgr Karolina Fąderska
mgr Barbara Knopek
mgr Daria Robaszkiewicz-Dzida
mgr Marek Śliwiński
mgr Izabela Wawrzynek
mgr Marzanna Broszczyk-Matwij

RELIGIA I ETYKA

mgr Barbara Frąckowiak – religia
mgr Łukasz Skiba–religia
mgr Anna Szkopek – etyka

PEDAGOG, PEDAGOG SPECJALNY, PSYCHOLOG, LOGOPEDA,DORADCA ZAWODOWY

mgr Dagmara Sarnowska – pedagog
mgr Anna Toborek – pedagog
mgr Dorota Poczkaj – pedagog specjalny, logopeda
mgr Beata Szaflik – Sprung – psycholog
mgr Sandra Musialik –logopeda
mgr Marzanna Broszczyk–Matwij – doradca zawodowy

SPECJALIŚCI – TERAPEUCI

mgr Barbara Knopek – rewalidator
mgr Monika Berke – rewalidator
mgr Zofia Jendryczko – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Marta Bortnowska – rewalidator, terapeuta pedagogiczny
mgr Agnieszka Jeleń – rewalidator
mgr Agata Molek – rewalidator
mgr Marzena Skulimowska – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Barbara Krause – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Agata Oracz – rewalidator, nauczyciel wspomagający, terapeuta pedagogiczny
mgr Justyna Kenig – nauczyciel wspomagający
mgr Marcelina Dyla – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Paweł Krasnopolski – nauczyciel wspomagający
mgr Anna Szkopek – nauczyciel wspomagający
mgr Karolina Fąderska – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Beata Szaflik-Sprung – rewalidator i psycholog
mgr Beata Morcinek – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Dagmara Sarnowska – rewalidator i pedagog
mgr Dorota Poczkaj – rewalidator, logopeda, pedagog specjalny
mgr Anna Toborek – rewalidator i pedagog
mgr Beata Woźniak – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Sandra Musialik– rewalidator i logopeda
mgr Beata Woźniak – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Urszula Wrótniak – rewalidator, nauczyciel wspomagający