Grono pedagogiczne

Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Gołąb
Wicedyrektor Szkoły

mgr Aleksandra Janik-Mendel

Kierownik świetlicy

mgr Grzegorz Wojtyczka

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Bogna Gerlach
mgr Marta Dudzik
mgr Anna Szkopek
mgr Agnieszka Jeleń

mgr Daria Robaszkiewicz-Dzida

mgr Agata Molek

 

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

mgr Monika Berke – język polski/wos
mgr Barbara Gołąb – historia
mgr Bożena Grudzień – język polski
mgr Iwona Kociemba – język polski
mgr Aleksandra Janik-Mendel – język polski/wos
mgr Katarzyna Olma – język polski
lic.Mateusz Szymański – historia
mgr Agnieszka Wiktorowicz – historia

 

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

mgr Monika Bajan – matematyka
mgr Beata Brandenburg – chemia/matematyka
mgr inż. Marzena Pecyna – matematyka
mgr Zofia Jendryczko–przyroda/biologia/WDŻ
mgr Anna Kuzior – matematyka
mgr inż. Anna Kruczalok– fizyka/chemia
mgr Marek Śliwiński – geografia/przyroda

 

JĘZYKI OBCE

mgr Beata Morcinek – język niemiecki
mgr Agnieszka Glińska – język niemiecki
mgr Justyna Kenig – język francuski
mgr Paweł Krasnopolski – język angielski
mgr Aleksandra Ochab – język angielski
mgr Tomasz Sopolski – język angielski

 

PRZEDMIOTY TECHNICZNE I ARTYSTYCZNE

mgr Marzanna Broszczyk – Matwij – technika/informatyka/EDB
mgr Barbara Krause – informatyka/muzyka
mgr Magdalena Krzywda-Krzysteczko – muzyka/plastyka

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Karolina Korzyniec
mgr Adam Peczyński
mgr Krzysztof Pytlik

 

BIBLIOTEKA

mgr Barbara Kopczyńska – biblioteka

 

ŚWIETLICA

mgr Grzegorz Wojtyczka
mgr Justyna Kenig
mgr Agata Oracz
mgr Izabela Wawrzynek

lic. Małgorzata Mucha
mgr Urszula Wrótniak

mgr Karolina Fąderska

mgr Marek Śliwiński

mgr Karolina Korzyniec

 

RELIGIA I ETYKA

mgr Barbara Frąckowiak – religia
mgr Piotr Mroczkowski–religia
mgr Anna Szkopek – etyka
mgr Małgorzata Rybacka – Smętkiewicz – etyka

 

PEDAGOG I PSYCHOLOG, LOGOPEDA,DORADCA ZAWODOWY

mgr Anna Toborek – pedagog
mgr Beata Szaflik – Sprung – psycholog
mgr Agnieszka Zasada–logopeda
mgr Marzanna Broszczyk–Matwij – doradca zawodowy

 

SPECJALIŚCI – TERAPEUCI

mgr Monika Berke – rewalidator
mgr Marta Dudzik – terapeuta pedagogiczny

mgr Agnieszka Jeleń – terapeuta pedagogiczny
mgr Agata Molek – rewalidator
mgr Agata Oracz – rewalidator
mgr Justyna Kenig – rewalidator

mgr inż. Anna Kruczalok – rewalidator
mgr Daria Robaszkiewicz- Dzida – rewalidator
mgr Beata Szaflik-Sprung – rewalidator i psycholog

mgr Ewa Sękala – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Anna Toborek – rewalidator i terapeuta pedagogiczny
mgr Agnieszka Zasada– rewalidator i logopeda

mgr Beata Woźniak – rewalidator, nauczyciel wspomagający

mgr Urszula Wrótniak – rewalidator