Grono pedagogiczne

Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Gołąb
Wicedyrektor Szkoły

mgr Aleksandra Janik-Mendel

Kierownik świetlicy

mgr Grzegorz Wojtyczka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Barbara Knopek
mgr Marta Dudzik
mgr Beata Morcinek
mgr Bogna Gerlach
mgr Katarzyna Frąckowiak
mgr Jolanta Syrek
mgr Agnieszka Jeleń

mgr Agata Molek

mgr Daria Robaszkiewicz-Dzida

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

mgr Monika Berke – język polski/wos
mgr Barbara Gołąb – historia
mgr Bożena Grudzień – język polski
mgr Iwona Kociemba – język polski
mgr Aleksandra Janik-Mendel – język polski/wos
lic.Mateusz Szymański – historia

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

mgr Beata Brandenburg – chemia/matematyka
mgr Zofia Jendryczko – przyroda/biologia/WDŻ
mgr Anna Kuzior – matematyka
mgr inż. Anna Kruczalok– matematyka/fizyka/chemia
mgr Marek Śliwiński – geografia/przyroda

JĘZYKI OBCE

mgr Agnieszka Glińska – język niemiecki
mgr Justyna Kenig – język francuski
mgr Paweł Krasnopolski – język angielski
mgr Aleksandra Ochab – język angielski
mgr Tomasz Sopolski – język angielski

PRZEDMIOTY TECHNICZNE I ARTYSTYCZNE

mgr Marzanna Broszczyk – Matwij – technika/informatyka/EDB
mgr Barbara Krause – informatyka/muzyka
mgr Magdalena Krzywda-Krzysteczko – muzyka/plastyka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Karolina Korzyniec
mgr Adam Peczyński
mgr Krzysztof Pytlik

BIBLIOTEKA

mgr Barbara Kopczyńska

ŚWIETLICA

mgr Grzegorz Wojtyczka
mgr Justyna Kenig
mgr Nikola Ruszkowicz
mgr Karolina Korzyniec
mgr Krzysztof Pytlik
mgr Barbara Knopek
mgr Marek Śliwiński
mgr Izabela Wawrzynek
mgr Urszula Wrótniak
mgr Karolina Fąderska
mgr Marzanna Broszczyk-Matwij
mgr Barbara Krause

RELIGIA I ETYKA

mgr Barbara Frąckowiak – religia
mgr Łukasz Skiba–religia
mgr Anna Szkopek – etyka

PEDAGOG I PSYCHOLOG, LOGOPEDA,DORADCA ZAWODOWY

mgr Anna Toborek – pedagog
mgr Beata Szaflik – Sprung – psycholog
mgr Agnieszka Zasada–logopeda
mgr Marzanna Broszczyk–Matwij – doradca zawodowy

SPECJALIŚCI – TERAPEUCI

mgr Barbara Knopek – rewalidator
mgr Monika Berke – rewalidator
mgr Zofia Jendryczko – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Marta Dudzik – rewalidator

mgr Agnieszka Jeleń – rewalidator
mgr Agata Molek – rewalidator
mgr Agata Oracz – rewalidator, nauczyciel wspomagający, terapeuta pedagogiczny
mgr Justyna Kenig – nauczyciel wspomagający

mgr inż. Anna Kruczalok – rewalidator
mgr Paweł Krasnopolski – rewalidator
mgr Anna Szkopek – nauczyciel wspomagający
mgr Anna Bielecka – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Beata Szaflik-Sprung – rewalidator i psycholog

mgr Ewa Sękala – rewalidator, nauczyciel wspomagający
mgr Anna Toborek – rewalidator i pedagog
mgr Agnieszka Zasada– rewalidator i logopeda

mgr Beata Woźniak – rewalidator, nauczyciel wspomagający

mgr Urszula Wrótniak – rewalidator, nauczyciel wspomagający