Innowacje

Aktualne innowacje pedagogiczne

  • Z Nowego Jorku przez Londyn do Sydney” wiem wszystko o krajach anglojęzycznych – mgr Tomasz Sopolski wrzesień 2017 – czerwiec 2020 (klasy 7-8)
  • Play with english” – zabawa z językiem angielskim – mgr Tomasz Sopolski, mgr Aleksandra Ochab i mgr Paweł Krasnopolski –   wrzesień 2018 – czerwiec 2020 (klasy 2)
  • English adventure” – przygoda z językiem angielskim – mgr Tomasz Sopolski, mgr Aleksandra Ochab i mgr Paweł Krasnopolski –   wrzesień 2018 – czerwiec 2020 (klasy 5)
  • Der, Die, Das i komputer nasz”  – mgr Barbara Krause i mgr Beata Morcinek    wrzesień 2018 – czerwiec 2019 (klasy 1)
  • Zaprezentuj siebie” mgr I.Kociemba, mgr A.Janik-Mendel, mgr M.Berke i mgr B.Grudzień – wrzesień 2017–do wyczerpania formuły (dla wszystkich klas)
  • Spotkania z Janem” mgr I.Kociemba, mgr A.Janik-Mendel, mgr M.Berke i mgr B.Grudzień – wrzesień 2017–do wyczerpania formuły (dla wszystkich klas)
  • Dobrze słyszę, dobrze mówię…” – program pracy logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami słuchu fonemowego. – mgr Agnieszka Zasada – wrzesień 2018- czerwiec 2019.
  • TROSKA – program diagnozy funkcjonalnej rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat” – mgr Anna Toborek – od stycznia do czerwca 2019r.
  • „Matematyka z plusem” mgr M.Bajan, mgr A.Kuzior – wrzesień 2016 – czerwiec 2019