Higienistka

p. Anna Tatarska
————————————————————————————————-
PONIEDZIAŁEK 12.00-15.30
ŚRODA 8.00 – 12.00
Gabinet higienistki mieści się na II piętrze.

Zgodnie z zakresem czynności pielęgniarki szkolnej według zaleceń Narodowego Funduszu Zdrowia informujemy, że w razie wypadku, który zagraża życiu ucznia szkoła zobowiązana jest do zabezpieczenia opieki, wezwania pogotowia ratunkowego i równoczesnego poinformowania rodziców, którzy muszą pilnie zgłosić się do wskazanej placówki medycznej. W razie urazów i uszkodzeń ciała, które nie zagrażają zdrowiu i życiu ucznia, złego samopoczucia ucznia, szkoła informuje rodzica, który jest zobowiązany odebrać dziecko ze szkoły i zabezpieczyć opiekę medyczną.