Informacje

W ROKU SZKOLNYM 2024/25 OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

WYBORU SZKOŁY DOKONUJE RODZIC (PRAWNY OPIEKUN) LOGUJĄC SIĘ NA STRONIE rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl :

  BARDZO WAŻNE:

  1. Każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej.
  2. Do szkoły poza obwodem dziecko może być przyjęte w drodze rekrutacji, jeśli zostaną wolne miejsca
  3. Rekrutacja kandydatów odbywa się zgodnie z terminarzem ustalonym w mieście (zobacz – zakładka terminy).
  4. Rodzice ucznia, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych, zobowiązani są do potwierdzenia woli
  5. Uczeń nieprzyjęty do wybranej szkoły podstawowej może skorzystać z rekrutacji uzupełniającej, jeśli są wolne miejsca.
  6. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ – PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY