Wynajem sal

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.224.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek

informujemy, że w naszej szkole można wynająć:

  • salę gimnastyczną dużą z autonomicznym wejściem (nie trzeba przechodzić przez szkołę) – koszt 1h – 66 zł+ 23% VAT (do zapłaty 81,18 zł)
  • 2 sale gimnastyczne niepełnowymiarowe – koszt każdej za 1h – 55 zł + 23% VAT (do zapłaty 67,65 zł)
  • salę lekcyjną – koszt 1h – 40zł + 23% VAT (do zapłaty 49,20 zł)
  • salę lekcyjną (pracownię) – koszt 1h – od 70 zł + 23% VAT (do zapłaty od 86,10 zł)

Podanie o wynajem należy przesłać na adres mail sekretariat@sp10.pl z zaznaczeniem dni wynajmu, godzin oraz charakteru i celu wynajmu (zarobkowy lub inny). Po otrzymaniu podania i w miarę możliwości logistycznych, szkoła kontaktuje się w celu omówienia szczegółów.