Zebrania

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2019/2020
I półrocze
11.09.2019 zebranie organizacyjne – szkolne dokumenty i wymogi/plan wycieczek/program i plan wychowawczy klasy
23.10.2019 konsultacje indywidualne
04.12.2019 tematyka ustalona z wychowawcą /poinformowanie o aktualnych wynikach w nauce
29.01.2020 podsumowanie I półrocza, poinformowanie o wynikach w nauce i ocenie zachowania, tematyka ustalona  z wychowawcą
KONIEC I PÓŁROCZA – 10 STYCZNIA 2020r.
II półrocze
18.03.2020 tematyka wybrana z wychowawcą/ analiza wyników nauczania, wyniki egzaminów próbnych, szkolenie dla Rodziców w związku z egzaminami i rekrutacją do szkół ponadpodstawowych
29.04.2020 tematyka ustalona z wychowawcą/poinformowanie o aktualnych sprawach i ocenach
27.05.2020 podsumowanie roku szkolnego, poinformowanie o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych i ocenie zachowania, tematyka ustalona z wychowawcą