Zebrania

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2021/2022
I półrocze
15.09.2021 zebranie organizacyjne – szkolne dokumenty i wymogi/plan wycieczek/program i plan wychowawczy klasy
27.10.2021 konsultacje indywidualne
08.12.2021 tematyka ustalona z wychowawcą /poinformowanie o aktualnych wynikach w nauce
26.01.2022 podsumowanie I półrocza, poinformowanie o wynikach w nauce i ocenie zachowania, tematyka ustalona  z wychowawcą
KONIEC I PÓŁROCZA – 21 STYCZNIA 2022r.
II półrocze
02.03.2022 tematyka wybrana z wychowawcą/ analiza wyników nauczania, wyniki egzaminów próbnych,
27.04.2022 Klasy 1-7 – konsultacje indywidualne, klasa 8 – szkolenie dla Rodziców w związku z egzaminami i rekrutacją do szkół ponadpodstawowych
18.05.2022 podsumowanie roku szkolnego, poinformowanie o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych i ocenie zachowania, tematyka ustalona z wychowawcą