Zebrania

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2024/2025
I półrocze
13.09.2023 zzebranie organizacyjne, wybór wycieczek i wyjść klasowych, zapoznanie z wymaganą dokumentacją szkolną i informacjami oświatowymi
25.10.2023 tematyka ustalona z wychowawcą, analiza wyników nauczania
13.12.2023 ttematyka ustalona z wychowawcą, analiza wyników nauczania) + całodniowy
kiermasz świąteczny
24.01.2024 poinformowanie o wszystkich ocenach śródrocznych i ocenie z zachowania/podsumowanie I półrocza, plany na drugie półrocze, wyniki egzaminów próbnych 8 klasa
KONIEC I PÓŁROCZA – 26 STYCZNIA 2024r.
II półrocze
13.03.2024 tematyka ustalona z wychowawcą/ analiza wyników nauczania, klasy 8 – spotkanie dla wszystkich Rodziców w związku z rekrutacją i egzaminami) + kiermasz wiosenny całodniowy
22.05.2024 podsumowanie roku szkolnego, poinformowanie o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych i ocenie zachowania, tematyka ustalona z wychowawcą