Terminy

EGZAMINY – TERMINY

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Termin główny: kwiecień.
Termin dodatkowy: czerwiec.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY BĘDZIE PRZEPROWADZANY W CIĄGU 3 DNI

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU*
21 kwietnia 2020 (wtorek), godzina 9.00 język polski 120 minut
22 kwietnia 2020 (środa), godzina 9.00 matematyka 100 minut
23 kwietnia 2020 (czwartek), godzina 9.00 język obcy 90 minut
90 minut

*czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dodatkowe terminy

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU*
1 czerwca 2020 (poniedziałek), godzina 9.00 język polski 120 minut
2 czerwca 2020 (wtorek), godzina 9.00 matematyka 100 minut
3 czerwca 2020 (środa), godzina 9.00 język obcy 90 minut
90 minut

*czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.