Świetlica

ŚWIETLICA 6.30 – 16.30 Świetlica oferuje uczniom: odpoczynek i relaks, rozwijanie działalnościpoznawczej, artystycznej i rozrywkowej, pomoc w przezwyciężaniutrudności edukacyjnych (poprzez: pomoc w odrabianiu prac domowych,rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki, prowadzenie gier i zabawrozwijających pamięć, pracę indywidualną z uczniem, pomoc wzrozumieniu treści programowych, rozwijanie zainteresowań, aktywny wypoczynek). Chętni proszeni są o zgłaszanie do kierownika świetlicy lub pań wychowawczyń po kartę zgłoszenia na zajęcia świetlicy. W ramach zajęć świetlicowych realizujemy w tym roku szkolnym Ogólnopolski Program Edukacyjny „MegaMisja” Fundacji Orange.