Świetlica

ŚWIETLICA 6.30 – 16.30
 
Świetlica oferuje uczniom: odpoczynek i relaks, rozwijanie działalności
poznawczej, artystycznej i rozrywkowej, pomoc w przezwyciężaniu
trudności edukacyjnych (poprzez: pomoc w odrabianiu prac domowych,
rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki, prowadzenie gier i zabaw
rozwijających pamięć, pracę indywidualną z uczniem, pomoc w
zrozumieniu treści programowych, rozwijanie zainteresowań, aktywny wypoczynek).
 
Chętni proszeni są o zgłaszanie do kierownika świetlicy lub pań wychowawczyń
po kartę zgłoszenia na zajęcia świetlicy.
 
W ramach zajęć świetlicowych realizujemy w tym roku szkolnym Ogólnopolski Program Edukacyjny
 
„MegaMisja” Fundacji Orange.