Kalendarz

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
2. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej 8 stycznia 2020 r. – koniec I półrocza 10.01.2020r.
3. Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020r.
4. Rekolekcje kwiecień 2020r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020r.
6. Egzamin ósmoklasisty 21-22-23 kwietnia 2020r.             
7. Egzamin ósmoklasisty (dodatkowy termin) 1-3 czerwca 2020r.            
8. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej 19 czerwca 2020r.
9. Ogłoszenie wyników egzaminów 19 czerwca 2020r.
10. Koniec roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.
11. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
12. Dodatkowe wolne dni w naszej szkole. 2-3 stycznia 2019r. i 12 maja 2020r.