Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

Rodzice nie muszą obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, także w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju. Ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich.

W tym roku ponownie skorzystano z oferty SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.T, wysokość składki wynosi w zależności od wariantu od 35 zł -229 zł przy kwocie ubezpieczenia 12.000 zł – 100.000 zł i bardzo rozbudowanym zakresie ubezpieczenia. Szczegóły dotyczące zakresu świadczeń dostępne są na otrzymanych ulotkach BIP oraz w sekretariacie i u wychowawcy.

Szkoda może być zgłoszona:
1. Elektronicznie na adres: info.likwidacja@signal-iduna.pl
2. Za pośrednictwem Elektronicznego Zgłoszania Szkody na stronie internetowej www.signal-iduna.pl w zakładce: Zgłoś szkodę lub bezpośrednio pod adresem: https://claims.signal-iduna.pl/formularz-zgloszenia-szkody-majatkowej
3. Korespondencyjnie na adres: SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa